Meer Dan Wonen

Over MDW

Meer Dan Wonen is een project van een groep mensen en hun gezinnen die een groot pand in de regio Utrecht willen aankopen om daar gezamenlijk een woon-werkplek te creëren. Alle deelnemers zijn al jarenlang betrokken bij verschillende idealistische initiatieven en willen het project ook vanuit die achtergrond vorm gaan geven.

leusdenMet hulp van externe begeleiders is er al een groot aantal stappen gezet om te komen tot een goede basis op sociaal, praktisch en financieel niveau. We willen voor de deelnemers woonruimte bieden, zowel zelfstandig wonen in een eigen appartement als in woon-groepsverband. Daarnaast is het plan ook collectieve ruimtes te creëren om onze idealen te huisvesten, activiteiten te organiseren en bijvoorbeeld een (fietsen)werkplaats en/of eetcafé te kunnen draaien.

Sleutelbegrippen waarop we elkaar vinden zijn: collectief, duurzaamheid, autonomie, solidariteit en verantwoordelijkheid. Wij zijn er van overtuigd dat we met creativiteit en slim organiseren een woon- en werkplaats kunnen realiseren die woonlasten terugbrengt onder de sociale huur-norm, duurzaamheid verder brengt dan gangbaar is en maximale autonomie geeft.

Collectiviteit betekent voor ons dat we het project gezamenlijk organiseren, en een groot deel van de woningen geschikt maken voor een collectieve vorm van wonen waarin een groot aantal voorzieningen gedeeld worden. Ook het beheer van het pand gebeurt door het collectief van bewoners. We laten ons daarbij inspireren door tal van andere collectieve woonprojecten in binnen- en buitenland die bewijzen dat deze vorm van wonen veel voordelen biedt.

Duurzaamheid staat binnen ons project hoog in het vaandel. En daarbij willen we verder gaan dan alleen het gebruik van zonnecellen en goed isoleren. We streven binnen het mogelijke naar een woonplek die energie neutraal is, regenwater benut en zoveel mogelijk verbouwd wordt met hergebruiknul energie huist goed bouwmateriaal. Duurzaamheid is voor ons ook niet kiezen voor nieuwbouw maar het transformeren van een bestaand pand en dat een nieuwe, duurzame bestemming geven. En tot slot betekent het voor ons onderling afspraken maken over een manier van leven in dat pand die duurzaam is en duurzaamheid buiten het huis stimuleert.

Solidariteit lage woonlasten zijn voor onze groep geen doel op zich maar een middel. Een middel om ons er van te kunnen verzekeren dat we kunnen werken voor onze idealen, en niet voor het geld. En een middel om er voor te zorgen dat we open staan voor mensen met een minimaal inkomen. Daarnaast willen we laten zien dat duurzaamheid niet gelijk staat aan duur. Willen we duurzaam wonen groot maken dan zullen we sociale woningbouw in bestaande panden duurzaam moeten maken. Dat experiment gaan we graag aan.

Autonomie op eigen benen staan, en niet afhankelijk zijn van de buitenwereld, is voor ons geen hutje op de hei en je eigen bubble creëren. Het betekent juist dat je sterker naar buiten kan treden, maar daarbij niet afhankelijk bent van subsidies of bijvoorbeeld energie van buiten.

Verantwoordelijkheid onze idealen willen we niet alleen realiseren binnenshuis en alleen voor ons zelf. We streven er  naar om in de vorm van een zaal met bibliotheek, en wellicht een werkplaats ons pand beschikbaar  te kunnen stellen aan idealistische organisaties. Ook kijken we naar mogelijkheden om ruimte te  bieden aan duurzame ondernemers die niet alleen werken voor winst maar ook voor maatschappelijke meerwaarde. Bijvoorbeeld in de vorm een biologisch eetcafé of een weggeefwinkel.